Literacki Hyde Park

Ostatnia edycja odbyła się 20 listopada 2010 roku.

Literacki Hyde Park im. Gustawa Morcinka posiada wieloletnią i niezwykle bogatą historię. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w roku 1973 i miała charakter typowego konkursu recytatorskiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na tego typu formułę, w 1981 roku wprowadzono dodatkową kategorię konkursową - utwór własny. W roku 1995 do dotychczasowej dwójki dołączyła poezja śpiewana. Od pierwszej edycji Pałac Kultury Zagłębia zapraszał do współpracy autorytety w dziedzinie kultury oraz znane i cenione postacie z kręgów artystyczno-literackich.

Literacki Hyde Park będący świętem poezji i prozy, przyciągał talenty pisarskie, dla których stanowił szansę zarówno na debiut i wyjście z dotychczasowej anonimowości, jak i na nawiązanie wartościowych kontaktów pozaśrodowiskowych.

Głównym zamierzeniem konkursu była promocja talentów i twórczości poetyckiej, prozatorskiej, popularyzacja piękna mowy ojczystej poprzez recytację, melorecytację oraz poezję śpiewaną, rozbudzenie aktywności twórczej oraz stworzenie uczestnikom możliwość kontaktu z zawodowym ruchem literackim, muzycznym i teatralnym. Realizacja projektu będącego odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania kulturalne mieszkańców, pozytywnie wpływała na wzrost czynnego uczestnictwa w kulturze. Na przestrzeni lat zmieniała się moda i konwencje, zmieniał kontekst życia artystycznego, jednak zawsze w piętrzącym się stosie nadesłanych utworów czekały teksty odrębne, niepokojące własną prawdą, językiem, emocjami.

Ten konkurs ma siłę przyciągania młodych talentów. Z całej Polski. Lubię te atmosferę, napięcie przed ogłoszeniem wyników, gorące dyskusje - po. Tyle lat i zawsze dużo dobrych, istotnych tekstów. Tak trzymać! - Maciej Szczawiński

Literacki Hyde Park jako impreza otwarta z udziałem publiczności, adresowany był do osób parających się piórem, recytatorów i artystów amatorów, którzy ukończyli 16 rok życia. Dawał szansę na zaprezentowanie własnej twórczości nie tylko młodzieży, która poszukiwała własnych dróg rozwoju, ale także osobom ze starszego pokolenia.

Powołane przez organizatora jury oceniało prezentacje konkursowe uwzględniając: dykcję, interpretację tekstu literackiego, dobór repertuaru, oryginalność aranżacji, kompozycji, sposobu wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Laureaci otrzymywali nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Historia Literackiego Hyde Parku oraz lista laureatów XXXIII edycji (do pobrania):

 • I LHP - 1973 r.
 • II LHP - 1974 r.
 • III LHP - 1975 r.
 • IV LHP - 28 marca 1976 r.
 • V LHP - 2 kwietnia 1978 r.
 • VI LHP - 11 listopada 1979 r.
 • VII LHP - 23 listopada 1980 r.
 • VIII LHP - 22 listopada 1981 r.
 • IX LHP - 21 listopada 1982 r.
 • X LHP - 20 listopada 1983 r.
 • XI LHP - 18 listopada 1984 r.
 • XII LHP - 17 listopada 1985 r.
 • XIII LHP - 30 listopada 1986 r.
 • XIV LHP - 22 listopada 1987 r.
 • XV LHP - 20 listopada 1988 r.
 • XVI LHP - 19 listopada 1989 r.
 • XVII LHP - 17 listopada 1991 r.
 • XVIII LHP - 9 grudnia 1995 r.
 • XIX LHP - 15 grudnia 1996 r.
 • XX LHP - 12 grudnia 1997 r.
 • XXI LHP - 12 grudnia 1998 r.
 • XXII LHP - 11 grudnia 1999 r.
 • XXIII LHP - 18 listopada 2000 r.
 • XXIV LHP - 17 listopada 2001 r.
 • XXV LHP - 17 listopada 2002 r.
 • XXVI - 16 listopada 2003 r.
 • XXVII - listopad 2004 r.
 • XXVIII - 19 listopada 2005 r.
 • XXIX - 18 listopada 2006 r.
 • XXX - 17-18 listopada 2007 r.
 • XXXI - 15 listopada 2008 r.
 • XXXII - 15 listopada 2009 r.
 • XXXIII - 20 listopada 2010 r.