Zwroty

Pałac Kultury Zagłębia realizuje zwroty biletów na wydarzenia, których jest organizatorem w następujących przypadkach:

  1. W przypadku przeniesienia wydarzenia na inną datę lub odwołania wydarzenia, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić bilet. Zwrot może nastąpić nie później niż na 5 dni roboczych przed nowym terminem wydarzenia, którego dotyczy bilet.

  2. W przypadku rezygnacji Kupującego, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić bilet. Zwrot może nastąpić w ciągu 21 dni od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wydarzenia, którego dotyczy bilet.

Aby zwrócić bilet należy poprawnie wypełnić formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. 

  • bilet zakupiony w Kasie PKZ, należy zwrócić w Kasie, wraz z nim dołączyć paragon oraz poprawnie wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży, którego druk dostępny jest w kasie lub do pobrania poniżej;

  • bilet zakupiony online, należy odesłać na adres: zwroty@palac.art.pl wraz z poprawnie wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży, którego druk można pobrać poniżej.

Zwrot ceny biletu elektronicznego następuje w formie przelewu bankowego online na rachunek, z którego był dokonany zakup. Zwrot następuje najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy sprzedaży. Kwota zwrotu nie obejmuje prowizji serwisu płatniczego www.przelewy24.pl.

UWAGA! Pałac Kultury Zagłębia nie realizuje zwrotów biletów na wydarzenia obcych organizatorów, na które nie jest prowadzona sprzedaż przez system biletowy PKZ.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY