Festiwal im. Michała Spisaka

„...myślę stale o Zagłębiu i Dąbrowie Górniczej, bo przecież nie zapomina się nigdy swego rodzinnego miasta" - Michał Spisak

Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka Dąbrowa Górnicza, to wydarzenie, które ewoluowało z realizowanego corocznie w latach 2006-2018 Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka . Festiwal został wzbogacony dodatkowymi koncertami kameralnymi, w wykonaniu młodych artystów i mistrzów,  a także międzyuczelnianym konkursem na projekt plakatu wraz z wystawą pokonkursową. Od 2021 roku konkurs towarzyszący festiwalowi przyjął formułę biennale. 

Partnerem merytorycznym, od początku realizacji konkursu muzycznego, jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która jest gwarantem zapewnienia profesjonalnego, wysokiego poziomu przygotowania artystycznego wydarzeń oraz instytucją typującą osobę dyrektora artystycznego spośród grona pracowników naukowych Akademii. 

Przesłuchania konkursowe wprzebiegają w trzech etapach, w pierwszym i drugim z udziałem akompaniatorów oraz w trzecim z udziałem Orkiestry Symfonicznej. Do drugiego etapu konkursu w poszczególnych specjalnościach przystępuje maksymalnie po 12 uczestników, do trzeciego etapu nie więcej niż po 4 uczestników z każdej specjalności. Konkurs zwieńcza koncert laureatów. Jury konkursu składa się  z 9 wybitnych artystów, zarazem wykładowców i wirtuozów, polskich i zagranicznych, po 3 jurorów z każdej z 3 specjalności  instrumentów. Jury wyłania zwycięzców 3 nagród odrębnie dla każdej ze specjalności. Nagrody przyznawane są w formie finansowej i rzeczowej, w postaci m.in. koncertu z wybranymi orkiestrami polskimi, fundowanymi przez instytucje partnerskie. Działanie to stanowi skuteczne narzędzie promocji laureatów na scenach krajowych.

Oficjalna strona Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka

Historia wydarzenia: 

 • 19 - 20.09.2005 r. - Festiwal Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 19 - 25.09.2006 r. - I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 18 - 27.09.2007 r. - I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka
 • 05 - 14.09.2008 r. - II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 05 - 14.09.2009 r. - III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 05 - 14.09.2010 r. - IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 05 - 14.09.2011 r. - V Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2012 r. - VI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2013 r. - VII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2014 r. - VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2015 r. - IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2016 r. - X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2017 r. - 11. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2018 r. - 12. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 22.06 - 23.09.2021 r. - I Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka
  (wraz z 13. Międzynarodowym Konkursem Muzycznym im. Michała Spisaka)
 • 6.08 - 23.09.2022 r. - II Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka
 • 14.09 - 22.10.2023 r. - III Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka
  (wraz z 14. Międzynarodowym Konkursem Muzycznym im. Michała Spisaka)
Tagi:  spisak