O Pałacu

Naszą misją jest zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie kultury.

Zgodnie ze statutem, działalność Pałacu obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, koncertów, spektakli i odczytów.

Ponadto w zakresie obowiązków znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność w zakresie kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie Pałacu Kultury Zagłębia.

Pałac Kultury Zagłębia jest samorządową instytucją kultury, w ramach której funkcjonują:

 • siedziba główna przy pl. Wolności 1,
 • Dom Kultury Ząbkowice przy ul. Chemicznej 2,
 • kluby osiedlowe zlokalizowane przy największych osiedlach mieszkaniowych miasta (5 placówek),
 • świetlice, zlokalizowane na terenach "zielonych" Dąbrowy Górniczej (11 placówek).

Budynek Pałacu został wybudowany w latach 1951-58 w/g projektu architekta Zbigniewa Rzepeckiego. Otwarty 11 Stycznia 1958 r.-  początkowo funkcjonował jako Dom Kultury Zagłębia, następnie jako Dąbrowski Pałac Kultury, a w końcowym etapie, aż po dzień dzisiejszy jako Pałac Kultury Zagłębia

Architektura budynku jest przykładem socrealizmu, stylu architektonicznego lubującego się w ciężkim, bogatym wystroju wnętrz i monumentalizmie. W obiekcie znajduje się duża sala widowiskowa ze sceną obrotową i bogatym zapleczem scenicznym, kameralna sala kinowa, galeria sztuki, piwnica teatralna, reprezentacyjna sala lustrzana, kawiarnia oraz kilka mniejszych pomieszczeń, w których organizowane są różnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia. Na szczególną uwagę zasługują ogromne i reprezentacyjne hole, których powierzchnia stanowi aż 1900m2.

Upływ czasu nie zmienił podstawowej misji Pałacu jaką jest zapewnienie mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic możliwości obcowania z kulturą i sztuką. Celem nadrzędnym wciąż pozostaje edukacja dzieci i młodzieży prowadzona przez dział Edukacji Artystycznej, Kino Kadr, Galerię sztuki oraz pozostałe placówki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością w dziale Wydarzenia repertuarowe oraz Edukacja artystyczna.

Podstawowe informacje:

 • Nazwa obiektu: Pałac Kultury Zagłębia
 • Styl architektoniczny: socrealizm
 • Architekt: Zbigniew Rzepecki
 • Data otwarcia: 11 stycznia 1958 rok
 • Inicjator budowy: generał Aleksander Zawadzki
 • Remont generalny oraz przebudowa: marzec 2011 do października 2014 r.
 • Kubatura budynku: 38 000 m3
 • Powierzchnia użytkowa: 10 600 m2

Fot. Archiwum PKZ, Justyna Staworzyńska, Grzegorz Drygała,

Tagi:  O Pałacu