Polityka prywatności i cookies

Ogólna Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

I Administrator Danych Osobowych

Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Agnieszka Janicka-Kwiecień. Możesz się z nią skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.palac.art.pl, pod nr tel. 32 733 88 26 lub pod adresem email: iod@palac.art.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, podany w pkt I.

III Cele i podstawy przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przede wszystkim przetwarzać Twoje dane:

 • w celu zapisania siebie/Twojego dziecka na zajęcia prowadzone w PKZ i podległych placówkach w ramach działalności edukacji artystycznej, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO) i będą przetwarzane przez okres 5 lat + rok bieżący;
 • w celu organizacji ww. zajęć, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO) i będą przetwarzane przez okres 5 lat + rok bieżący;
 • w celu zapisania się i organizacji zajęć w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO) i będą przetwarzane przez okres 5 lat + rok bieżący;
 • w celu rezerwacji telefonicznej biletów na wydarzenia organizowane w PKZ i podległych placówkach, na podstawie regulaminu sprzedaży biletów indywidualnych oraz regulaminu sprzedaży biletów grupowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1b RODO);
 • w celu zakupu przez internet biletów na wydarzenia organizowane w PKZ i podległych placówkach, (podstawa prawna art. 6 ust. 1b RODO) i będą przetwarzane przez okres 5 lat + rok bieżący;
 • organizowania wszelkiego rodzaju konkursów, warsztatów, których warunki określone będą w osobnych regulaminach, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO);
 • w celu rekrutacji na stanowiska pracy w PKZ, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO) i będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy;
 • w celu zawarcia umów na wynajem pomieszczeń, powierzchni itp., na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1b RODO) i będą przetwarzane przez okres 5 lat + rok bieżący;
 • w celu zabezpieczenia obiektu PKZ przed atakami wandalizmu, zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających PKZ posiadamy monitoring, który rejestruje Twój wizerunek. Zapis z monitoringu przechowywany jest w rejestratorze przed okres 21 dni, a następnie jest automatycznie usuwany;
 • w celach marketingowych naszych usług, na podstawie Twojej zgody, możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały;
 • w innych, wyżej nie wymienionych celach, które wynikają z zakresu i charakteru naszej działalności statutowej.

IV Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. kancelaria prawna, firma obsługująca ERP Symfonia (system finansowo-księgowy).

VI Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO).

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa polskiego lub regulaminów PKZ. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości np. zawarcia umowy lub świadczenia usługi przez PKZ.

VIII Zautomatyzowane podejmowanie danych – profilowanie

Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

IX Pliki cookies

PKZ, na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane w pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia użytkownika. Dane te zapisywane są celem zapamiętania parametrów użytkownika w trakcie trwania sesji, a także zbierania informacji statystycznych o odwiedzinach strony PKZ. Dane na stronie PKZ nie są profilowane i nie są zbierane żadne dane, które mogłyby zidentyfikować użytkownika. Na stronie internetowej PKZ są zamieszczone odnośniki do oficjalnych profili PKZ w serwisach: Facebook, Instagram, Youtube. Zasady przetwarzania danych przez te serwisy określone są w ich regulaminach. PKZ nie przekazuje ww. serwisom żadnych danych osobowych.