Świetlice

Gdy chcesz się nauczyć gry na gitarze, masz zacięcie kabaretowe, porywa cię taniec, odkrywasz w sobie zdolności aktorskie - to niekoniecznie musisz dojeżdżać do głównej siedziby pałacu. Często z jego oferty można skorzystać nieopodal własnego miejsca zamieszkania.

Przy PKZ działają rozmieszczone na terenie całego miasta świetlice (9 obiektów), które  organizują zajęcia dla twórców, artystów i amatorów w każdym wieku. Zajęcia w świetlicach prowadzone są od poniedziałku do piątku.