Projekty z dofinansowaniem

Projekty Pałacu Kultury Zagłębia dofinansowane z funduszów zewnętrznych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.