Kluby Osiedlowe

 

Kluby Osiedlowe Pałacu Kultury Zagłębia:

Zadaniem klubów osiedlowych jest działalność edukacyjno-kulturalna, rozrywkowa oraz promocja talentów. Prowadzone w nich działania skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Wśród prowadzonych zajęć dużą popularnością cieszą się warsztaty manualne, rytmiczne, plastyczne, muzyczne, szachowe oraz taneczne. Ponadto odbywają się tu koncerty, wieczorki poetyckie, wystawy, festyny, spotkania i inne.

Pierwotnie placówki te działały w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator. Od 2001 r. kluby osiedlowe prowadzą swoją działalność w strukturach Pałacu Kultury Zagłębia.