Pałac Kultury Seniora

Wystawa Sylwia Nowak i uczniowie

Autor: Administrator
20 marca 2009 godz. 17:00 wernisaż wystawy w Centrum Kultury w Bolesławiu. 07 maja 2009 godz. 17:00 wernisaż wystawy w Klubie Osiedlowym Helikon Ekspozycja jest prezentacją prac uczestników sekcji plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Sekcja liczy ok. 120 uczestników. Do tej liczby należy dodać uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na ekspozycję składają się prace malarskie w technice akwareli, tempery, akrylu i pasteli oraz ceramika. Wystawa stanowi dorobek głównie osób dorosłych działających w ramach UTW.
czytaj cały artykuł

O UNIWERSYTECIE!

Autor: Grzegorz Drygała
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU działa w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej  od października 2007 roku, pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Głównym celem naszych działań jest włączenie osób w wieku poprodukcyjnym do systemu kształcenia ustawicznego.  Pragniemy pokazać mieszkańcom naszego regionu, że aktywność w życiu nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę. To właśnie teraz można poświęcić się pasjom, na które wcześniej nie było czasu ze względu na obowiązki zawodowe czy rodzinne. Oferta zajęć UTW na rok akademicki 2008/09 jest bardz
czytaj cały artykuł

H A R M O N O G R A M ZAJĘĆ I semestr 2008/2009

Autor: Grzegorz Drygała
WYKŁADY w Pałacu Kultury Zagłębia     /sala kinowa /: 06.X godz. 11:00 - prof. dr hab. Dariusz Rott - „W tajemnym świecie literatury dawnej Polski" 13.X godz. 11:00 - Profilaktyka medyczna 16.X godz. 17:00 - Porozmawiajmy o sztuce - Sonia Wilk 20.X godz. 11:00 - prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik - „Józef Piłsudski i niepodległość" 03.XI godz. 11:00 - dr Michał Kaczmarczyk - „Oblicza Kultury masowej" 13.XI godz. 17:00 - Porozmawiajmy o sztuce - Sonia Wilk 17.XI godz. 11:00   - dr Maciej Borski - Od Traktatów Rzym
czytaj cały artykuł

UNIWERSYTET III WIEKU - II semestr

Autor: Administrator
H A R M O N O G R A M   ZAJĘĆ   II semestr  2007/2008 WYKŁADY w Pałacu Kultury Zagłębia  /sala kinowa lub kameralna /: 4 .II - 11:00   - dr Michał Kaczmarczyk    / WSH / 11 .II - 11:00    - mgr inż. Stanisław Mandrak „O języku międzynarodowym i światowym ruchu Esperanto" 14 .II - 15:30   - Porozmawiajmy o sztuce - kurator galerii Sonia Wilk 18 .II - 16:00   - dr J. Derejczyk „Problemy ludzi starszych - co wiemy o opiece geriatrycznej" 3 .III - 11:00   - pr
czytaj cały artykuł

Strony