Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia

Autor: Olaf Otwinowski
                                        ZAPYTANIE O USŁUGĘ  UBEZPIECZENIA Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza Ubezpieczycieli do składania ofert na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej-PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2022. Termin składania ofert upływa z dniem  26.11.2021 o godzinie 1500. Zamawiający : PAŁAC
czytaj cały artykuł

Pałac Kultury Zagłębia poszukuje specjalisty ds. marketingu

Autor: Olaf Otwinowski
W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI ZE SKRZYNKĄ MAILOWĄ, PROSIMY ZAINTERESOWANE NABOREM OSOBY DO PONOWNEGO PRZESŁANIA APLIKACJI NA ADRES violetta.banaszczyk@palac.art.pl DO 30 LISTOPADA BR.  Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia poszukuje kandydata/ki na stanowisko specjalisty ds. marketingu w Dziale Marketingu Pałacu Kultury Zagłębia (PKZ) w Dąbrowie Górniczej. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe - marketing, PR, co najmniej roczne doświadczenie w promocji projektów kulturalnych lub kampanii marketingowych, dobra orientacja w specyfice mediów, technikach i n
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - sprawdzenie stanu technicznego w PKZ

Autor: Olaf Otwinowski
ZAPYTANIE OFERTOWE * Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w obiekcie: Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1 - okresowy  przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62. ust. 1 pkt 3, w terminie do 31.05.2021 r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Powierzchnia użytkowa obiektu 10589m2  kubatura 37917m3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cz
czytaj cały artykuł

Usługa fotograficzna - wybrana oferta

Autor: Olaf Otwinowski
W terminie od 28 grudnia 2020 roku do 4 stycznia 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe dot. rocznej usługi fotograficznej dla Pałacu Kultury Zagłębia. W postępowaniu wzięło udział sześciu wykonawców, z czego czterech spełniło warunki formalne.  Po ocenie zarówno wartości cen, jak i jakości i wartości artystycznej, wybrano ofertę Marka Wesołowskiego. Dwie nadesłane oferty nie spełniały wymogów zapytania dot. wyceny sesji audio-wideo lub nie zawierały załącznika, dlatego nie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.  WYNIKI I KRYTERIA OCENY OFERT
czytaj cały artykuł

Zapytanie o usługę ubezpieczenia

Autor: Olaf Otwinowski
ZAPYTANIE O USŁUGĘ  UBEZPIECZENIA Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza Ubezpieczycieli do składania ofert na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2021. Termin składania ofert upływa z dniem 9.12.2020 o godzinie 16.00. Zamawiający Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialn
czytaj cały artykuł

Przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego - składanie ofert

Autor: Olaf Otwinowski
ZAPYTANIE OFERTOWE* Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach: 1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1 roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji. Powierzchnia użytkowa: 10589 m2, kubatura 37917 m3 , powierzchnia zabudowy 4090 m2 2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dą
czytaj cały artykuł

Składanie ofert cenowych - sprzedaż używanego telebimu - II przetarg pisemny

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert cenowych w ramach II przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż używanego nie w pełni sprawnego telebimu (ekran w technologii full colour 20 mm pixel pitch rzeczywisty). Parametry techniczne: Wymiar ekranu: 19,67 m2 Ilość pixeli na 1 gabinet: 64 x 48 px Wymiary gabinetu: 1280 x 960 x 240 mm Ilość gabinetów: 16 Jasność: 5300-7500 cd/m2 Widoczność w pionie: 120/80º Widoczność w poziomie: 140º Odległość widzenia: 20-140 m Ilość kolorów: 16,7 M Odświeżanie:  >60 klatek/s Czę
czytaj cały artykuł

Strony