Aktualności

Pałac poszukuje Młodszego specjalisty ds. obsługi sceny, oświetleniowca

Autor: Olaf Otwinowski

Poszukujemy kandydatów do pracy w Pałacu Kultury Zagłębia na stanowisku:

 Młodszy specjalista ds. obsługi sceny, oświetleniowiec

Opis stanowiska:

 1. Obsługa techniczna wydarzeń, w tym realizacja oświetlenia w trakcie wydarzeń i prób do wydarzeń we wszystkich placówkach PKZ oraz w trakcie wydarzeń plenerowych.
 2. Ścisła współpraca z pracownikami innych działów PKZ w zakresie przygotowania technicznego wydarzeń, w tym współpraca z pracownikami obsługi technicznej partnerów zewnętrznych.
 3. Obsługa techniczna multimediów oraz pomoc w realizacji nagrań video.
 4. Przygotowywanie, konfiguracja i aktualizacja systemów oświetleniowych.
 5. Bieżąca konserwacja, wykonywanie drobnych i średnich napraw powierzonego sprzętu.
 6. Udział w przygotowaniu planów zakupów działu technicznego oraz w planowaniu wszelkich potrzeb dotyczących m.in. naprawy sprzętu, przeglądów itp.

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie, umożliwiające wykonywanie zadań związanych z realizacją dźwięku    w czasie koncertów i spektakli odbywających się w obiekcie oraz podczas wydarzeń plenerowych,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe,
- wiedza i doświadczenie zapewniające biegłą obsługę sprzętu nagłośnieniowego,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność,
- sumienność,
- rzetelność,
- dobra organizacja czasu pracy,
- komunikatywność.

Warunki zatrudnienia: 

- Umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony

-  wynagrodzenie składa się z następujących elementów:

     * miesięczne wynagrodzenie zasadnicze od 4 600,00zł do 4 900,00zł brutto

     * dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy- od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego

     * uznaniowej nagrody rocznej

     * nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy

      *praca wg  harmonogramu pracy, również weekendy i święta

Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji zawierających:

 • CV 

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. obsługi sceny, oświetleniowiec . Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

Termin i miejsce składanie dokumentów:  

Aplikację należy przesłać w terminie do dnia 20.08.2024 r. z dopiskiem REKRUTACJA -Specjalista ds. obsługi sceny, oświetleniowiec

-  na adres:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

lub na e-mail: jacek.ochenduszka@palac.art.pl

lub doręczyć do sekretariatu PKZ w godzinach od 7,30 - 15,30

Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo z wybranymi kandydatami.

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia
  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko akustyk w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.10.2024 r.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.