Pałac Kultury Seniora

Wystawa Sylwia Nowak i uczniowie

Autor: Administrator

20 marca 2009 godz. 17:00 wernisaż wystawy w Centrum Kultury w Bolesławiu.

07 maja 2009 godz. 17:00 wernisaż wystawy w Klubie Osiedlowym Helikon

Ekspozycja jest prezentacją prac uczestników sekcji plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Sekcja liczy ok. 120 uczestników. Do tej liczby należy dodać uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na ekspozycję składają się prace malarskie w technice akwareli, tempery, akrylu i pasteli oraz ceramika. Wystawa stanowi dorobek głównie osób dorosłych działających w ramach UTW.