Pałac Kultury Seniora

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Autor: Administrator

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

z a p i s y  do

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

na  ROK AKADEMICKI  2008/2009

przyjmowane będą w dniach  01 - 15.09.2008
w godz.  10:00 – 15:00

w pokoju 210   / II piętro/

ZAPISY ZAKOŃCZONO