Pałac Kultury Seniora

UNIWERSYTET III WIEKU - II semestr

Autor: Administrator

H A R
M O N O G R A M   ZAJĘĆ
   II
semestr  2007/2008

WYKŁADY w Pałacu Kultury Zagłębia  /sala kinowa lub kameralna /:
4 .II - 11:00   - dr Michał Kaczmarczyk    / WSH /
11 .II - 11:00    - mgr inż.
Stanisław Mandrak „O języku międzynarodowym i
światowym ruchu Esperanto"
14
.II
- 15:30  
- Porozmawiajmy o sztuce - kurator galerii Sonia Wilk
18
.II
- 16:00  
- dr J. Derejczyk „Problemy ludzi starszych - co wiemy o opiece geriatrycznej"

3 .III - 11:00   - prof.
Jan Iwanuk      / WSH /

13
.III
- 15:30 
 - Porozmawiajmy o sztuce -
kurator galerii Sonia Wilk
17
.III
- 11:00  
- dr J. Pieszczek „Rehabilitacja i problemy związane z wiekiem, codzienna gimnastyka"

7 .IV - 11:00   -
dr Aleksandra Wendkowska  Dyrektor BT Rzecznika Praw Obywawatelskich
10
.IV
- 15:30   - Porozmawiajmy o sztuce - kurator galerii
Sonia Wilk
21
.IV
- 11:00   - dr J. Wnuk „Choroby krążenia,nadciśnienie,
schorzenia nerek. Profilaktyka oraz pielęgnacja
w przypadku choroby"

5 .V - 11:00   - dr
Grzegorz Krawiec   / WSH /

15 .V - 15:30  
- Porozmawiajmy o sztuce - kurator galerii Sonia Wilk
19
.V
- 11:00   - dr G.
Janas „Problemy cukrzycy, odżywianie"

2 .VI - 11:00 
 - prof. Rektor WSH  Jerzy  Kopel
16
.VI -
11:00   - „Pierwsza pomoc w nagłych
przypadkach"  obecna będzie Pani Poseł Beata
Małecka-Libera oraz dr Z. Grzywnowicz

ZAJĘCIA 
WARSZTATOWE
  (ćwiczenia) - obowiązują zapisy:

w
Pałacu Kultury Zagłębia

·        
Klub taneczny    (taniec towarzyski)               środa  godz. 10:00
·        
Sekcja  hobbystyczna 
(makrama, haft)         środa  godz. 11:00
·        
Klub GLOBTROTERA                                  czwartek godz.   9:45
·        
Sekcja malarstwa i
rysunku
                        czwartek godz. 11:00
·        
Klub ESPERANTO            pon. i wtorek  godz. 16:00
·        
Klub muzyczny                 piątek  godz. 10:00
·        
Języki obce   (zajęcia w openSchool  II piętro PKZ):
             angielski - pon. lub środa  godz. 14:00
             niemiecki - wtorek  godz. 13:30  

 w Hali Widowiskowo -
Sportowej „Centrum"
 
ul.Kosciuszki
·        
Gimnastyka rehabilitacyjna  -  sobota   godz. 8:00 i 9:00
·        
Gimnastyka -  aerobik   
       -  sobota  
godz. 10:00
·        
Klub literacki  (sala kinowa PKZ):

 • 12 luty      godz. 11:00  - Leszek Wierzchowski
 • 27 luty      godz. 15:30  - Maciej Szczawiński
 • 11 marzec     godz.11:00 - Leszek Wierzchowski
 • 25 marzec     godz. 15:30 - Maciej Szczawiński
 • 8 kwiecień  
      
  godz. 11:00 - Leszek Wierzchowski
 • 29 kwiecień      godz. 15:30 - Maciej Szczawiński
 • 6 maj     
  godz. 11:00
  - Leszek Wierzchowski
 • 27 maj     godz. 15:30 -
  Maciej Szczawiński
 • 3 czerwiec  
    
  godz. 11:00 - Leszek Wierzchowski
 • 24 czerwiec    godz. 15:30 - Maciej Szczawiński

·        
Kluby:  historyczny i etnograficzno-przyrodniczy

w
Muzeum Miejskim „SZTYGARKA" w D.G.

5 luty
godz.
10:00  - Dzieje Dąbrowy Górniczej od 1726
roku do 1916 roku, wykład z prezentacją multimedialną - Danuta Micur.
godz.
11:00  - Strój ludowy zagłębiowski -
omówienie strojów: kobiecego i męskiego z terenu   Zagłębia Dąbrowskiego wraz z
prezentacją tychże strojów - Katarzyna Sobota.

19 luty
godz. 10:00
- Życie i działalność dr Adama Piwowara, wykład wraz z prezentacją multimedialną,
Karolina Szymkowska
godz. 11:00
- Las  karboński - przeszłość zapisana w
węglu, warunki tworzenia się podkładów węgla w okresie karbonu,  wykład Sebastian Kosakowski.

4 marca
godz. 10:00
- Od Muzeum Geologicznego do Muzeum Miejskiego „Sztygarka" - zasłużeni
dąbrowscy geolodzy, wykład Karolina Szymańska.
godz. 11:00
- Obrzędowość doroczna  w Zagłębiu  Dąbrowskim, wykład Katarzyna Sobota.

18 marca
godz. 10:00
- Historia dąbrowskiego przemysłu, wykład Danuta Micur.
godz. 11:00
- Skamieniałości: rodzaje i typy - świadectwem przeszłości geologicznej regionu
zagłębiowskiego, wykład Sebastian
Kosakowski.

1
kwiecień

godz. 10:00
- Historia Dąbrowskiej Szkoły Górniczej, wykład Karolina Szymkowska.
godz. 11:00
- Procesy czarownic w Polsce i na świecie, wykład Katarzyna Sobota.

15 kwiecień
godz. 10:00
-  Początki hutnictwa w Dąbrowie
Górniczej na podstawie badań archeologicznych, wykład wraz z prezentacją
multimedialną, Dariusz Rozmus.
godz. 11:00
- Mamuty - władcy plejstoceńskiej tundry, epoka wielkich zlodowaceń, wykład
Sebastian Kosakowski.

29 kwiecień
godz. 10:00
-  Archeologia regionu zagłębiowskiego,
wykład Dariusz Rozmus.
godz. 11:00
- Etnografia - jako nauka o człowieku i jego kulturze, wykład Katarzyna Sobota.

13 maj
godz. 10:00
- Skarb Hutnika z Łośnia z XII wieku, wykład wraz z prezentacją multimedialną,
wykład Dariusz Rozmus.
godz. 11:00
- Współczesne środowisko Dąbrowy Górniczej, wykład Sebastian Kosakowski.

27 maj
godz. 10:00
- Cmentarze żydowskie na pograniczu Śląska i Małopolski ze szczególnym
uwzględnieniem sztuki nagrobnej, wykład
Dariusz Rozmus.
godz. 11:00
- Historia rzemiosła  wiejskiego, wykład
Katarzyna Sobota.

10 czerwca
godz. 10:00
- O walizce pełnej fotografii odnalezionej w Auschwitz i zachowanym pamiętniku
żydowskiej nastolatki z perspektywy ich
historii początku XXI wieku, wykład Magda Cyankiewicz.
godz. 11:00
- Antropopresja rzek Zagłębia Dąbrowskiego, wykorzystanie siły wody jako napędu
dawnych urządzeń, wykład Sebastian Kosakowski.

24 czerwca
godz. 10:00
- Lech Piwowar - sylwetka poety w świetle jego twórczości, wykład  Danuta Mircu.
godz. 11:00
- Najciekawsze miejsca przyrodnicze w Dąbrowie Górniczej, wykład Sebastian
Kosakowski.
                            

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

Wernisaże wystaw:

 • 8 luty             godz.  17:00 
  wystawa  „Rysunki Jana Albrechta"
 • 3 marzec       godz.  17:00  wystawa  „Praca Roku"
 • 14 marzec       godz.  17:00  wystawa prac 
  Anny Wolniaczyk
 • 4 kwiecień    godz.  17:00  wystawa  „Misjonarze"
 • maj             godz.  17:00  wystawa
  pokonkursowa „Rzeźba ludowa"
 • czerwiec    godz. 
  17:00  wystawa prac Iwony Wilk