Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku - aktualizacja

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na:

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej-PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2019.
Termin składania ofert upływa z dniem  27.12.2018 r. o godzinie 12:00.

Zamawiający:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Plac Wolności 1

Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w szczególności:

  • podczas imprez organizowanych w placówkach PKZ i w plenerze,
  • podczas imprez realizowanych w placówkach PKZ na zasadach najmu,
  • podczas wyjazdów, koncertów realizowanych poza placówkami PKZ.

Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej, przedstawia załącznik. Dodatkowe pytania można kierować na adres podany poniżej.

Okres ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sposób i termin składania ofert:

Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy przedłożyć w sekretariacie PKZ lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 27.12.2018 r. godz.12:00.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie ze statutem działalność PKZ obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, spektakli, koncertów i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych oraz festynów rodzinnych, kina plenerowego, koncertów plenerowych.

Ponadto w zakresie działalności PKZ znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność z zakresu kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie PKZ. Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD: 9004Z
 

Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia  i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do pobrania - zaktualizowana tabelka:
Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej