Zamówienia publiczne

Usługa fotograficzna - wybrana oferta

Autor: Olaf Otwinowski

W terminie od 28 grudnia 2020 roku do 4 stycznia 2021 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe dot. rocznej usługi fotograficznej dla Pałacu Kultury Zagłębia. W postępowaniu wzięło udział sześciu wykonawców, z czego czterech spełniło warunki formalne. 

Po ocenie zarówno wartości cen, jak i jakości i wartości artystycznej, wybrano ofertę Marka Wesołowskiego. Dwie nadesłane oferty nie spełniały wymogów zapytania dot. wyceny sesji audio-wideo lub nie zawierały załącznika, dlatego nie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny. 

WYNIKI I KRYTERIA OCENY OFERT