Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Dni Dabrowy Górniczej 2018

Autor: Grzegorz Drygała

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2018. Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprezy podczas przygotowania i trwania imprezy.

O wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Do pobrania: