Placówki

Lekcja patriotyzmu w świetlicy środowiskowej w Strzemieszycach Małych

Ceny biletów: 
wstęp wolny

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

Z książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość, 23 II 2005

 

Zapraszamy dzieci do świetlicy środowiskowej w Strzemieszycach Małych na Lekcję Patriotyzmu w ramach Tygodnia Patriotyzmu w Pałacu Kultury Zagłębia.
Nasza Lekcja polegać będzie na warsztatach, na których będziemy wspólnie tworzyć flagi i kokardy narodowe z okazji Dnia Niepodległości.

Zapraszamy 10 listopada, godzina 17:30.