Edukacja artystyczna

UWAGA KONKURS!

Autor: Administrator
Jak namalować gniew, chciwość, lenistwo?
Jak ująć w wierszu siedem grzechów głównych?
Czy problemy społeczne, moralne i religijne można zaprezentować artystycznymi środkami wyrazu?
Jeżeli piszesz wiersze lub malujesz – to weź udział w 4. Ogólnopolskim Konkursie pn. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
Przeczytaj uważnie regulamin i informacje zawarte w karcie zgłoszenia. Wybierz kategorię, która jest odpowiednia dla Twojego stylu i techniki wypowiedzi. Możesz również podjąć ten temat  w obu kategoriach konkursowych.
Prace przedstaw jury i wygraj nagrody. Reprodukcje prac laureatów i teksty nagrodzonych wierszy zastaną przedstawione w folderze pokonkursowym a wiersze zaprezentowane przez laureatów na antenie Polskiego Radia Katowice. Rozdanie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, na której znajdą się najciekawsze prace.