Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Autor: Iga Długokęcka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (41-300), Plac Wolności 1.

O wartości mniejszej niż, wyrażona w złotych, równowartość kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Do pobrania (*.docx): pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników

  • Zamawiający informuje, że w dniu 03.07.2017 r. wpłynęło zapytanie do postępowania na zadanie pn. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 41-300, Plac Wolności 1", na które udziela odpowiedzi: