Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje osoby na stanowisko: Główny księgowy

Autor: Iga Długokęcka

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Głównego księgowego

Do obowiązków kandydata będzie należało:

 • prawidłowe i terminowe prowadzenie pełnej księgowości oraz rozliczeń podatkowych;
 • odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi i dbałość o powierzony majątek firmy;
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu księgowości;
 • sporządzanie rocznych i okresowych wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych;
 • miesięczna kontrola sald księgowych;
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych CIT i VAT;
 • nadzór nad gospodarką kasową, finansową i materialną oraz składnikami majątku firmy;
 • nadzór nad prawidłowością stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
 • monitorowanie zmian w przepisach;
 • opracowanie i wprowadzenie polityki rachunkowości i planu kont.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse);
 • kilkuletnie (minimum 3 letnie) doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego w firmie zarządzającej finansami publicznymi;
 • ugruntowana wiedza z zakresu zasad prowadzenia pełnej księgowości, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowość;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych;
 • biegła znajomość programów Symfonia, Płatnik, pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu;
 • dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, samodyscyplina oraz zdolność do pracy pod presją czasu;
 • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia;
 • samodzielną pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego
Data i podpis …………………………………………

 

Jeżeli kandydat wyraża zgodę, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku przesyłając zgłoszenie na adres:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Z dopiskiem „Rekrutacja główny księgowy”

lub na adres email: violetta.banaszczyk@palac.art.pl, w tytule wiadomości wpisując: „rekrutacja - główny księgowy”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 29.02.2020r.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje kandydatowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez kandydata dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub dane kandydata będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje kandydatowi:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.