Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Autor: Małgorzata Fert

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej – Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez.

O wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

Do pobrania: