Aktualności

Nabór na stanowisko: specjalista informatyk

Autor: Grzegorz Drygała

 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAC PONIŻSZE WARUNKI:

 • wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,
 • doświadczenie zawodowe – udokumentowane, co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku informatyka,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego,
 • posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające biegłą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy oraz rozwój systemów informatycznych, a w szczególności umiejętności:
  • zarządzania sieciami LAN i WAN, VPN, sieciami bezprzewodowymi,
  • zarządzania urządzeniami klasy UTM (znajomość zagadnień dot. ochrony antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej),
  • zarządzania serwerami Microsoft Windows Server (SBS, AD, Exchange, SharePoint), Linux, Microsoft Windows,
  • zarządzania środowiskiem wirtualnym XenServer,
  • zarządzania bazami danych MSSQL, Pervasive,
  • zarządzania systemami CMS (Drupal, WordPress),
  • znajomość technologii VoIP, NAS, infrastruktury PKI
  • znajomość pakietu biurowego MS Office

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Koordynowanie pracy Działu Informatyki PKZ.
 2. Opracowywanie planów rozwoju systemu informatycznego PKZ i określanie kosztów ich realizacji.
 3. Współpracę przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w PKZ.
 4. Prowadzenie spraw zakupów i zaopatrzenia PKZ w potrzebny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, przygotowanie dokumentacji i procedur zamówień publicznych związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania i usług zewnętrznych.
 5. Zabezpieczanie łączy internetowych i usług telekomunikacyjnych (VoIP, GSM) na potrzeby PKZ.
 6. Przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie rozbudowy i utrzymania systemu teleinformatycznego PKZ.
 7. Przygotowywanie rocznych planów finansowych w zakresie Działu Informatyki.
 8. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dot. systemu teleinformatycznego PKZ.
 9. Zapewnienie prawidłowej pracy oraz prawidłowego wykorzystania sprzętu teleinformatycznego w PKZ poprzez:
  • organizowanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji sprzętu teleinformatycznego,
  • instalację, konfigurację oraz weryfikację prawidłowej pracy oprogramowania,
  • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wykorzystywanego oprogramowania biurowego i użytkowego oraz organizację szkoleń w zakresie oprogramowania specjalistycznego.
 10. Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną PKZ, a w szczególności:
  • serwerami,
  • infrastrukturą wirtualną,
  • firewallami, routerami oraz innymi urządzeniami sieciowymi,
  • hostingiem oraz witrynami WWW,
  • oprogramowaniem.
 11. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie danych i publikacji w postaci cyfrowej oraz oprogramowania komputerowego.
 12. Zapewnienie ochrony informacji przechowywany w systemie informatycznym oraz przesyłanych przez sieć komputerową zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Zabezpieczenie danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym PKZ poprzez:
  • dopuszczenie do dostępu do nich wyłącznie upoważnionych pracowników,
  • zabezpieczenie systemem haseł identyfikujących pracowników i ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień,
  • nadzorowanie przeprowadzania archiwacji danych oraz przechowywanie tych danych,
  • nadzór nad aktualizacją systemów informatycznych.
 14. Zarządzanie zakupionymi licencjami i procedurami ich dotyczącymi.
 15. Prowadzenie profilaktyki antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej sieci informatycznej PKZ.
 16. Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa i integralności informacji w systemach informatycznych.
 17. Testowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 18. Przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami bezpieczeństwa.
 19. Nadzór nad wyposażeniem komputerowym pracowni komputerowych PKZ.
 20. Nadzór i monitorowanie pracy ekranów LED

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat.

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do dnia 30.06.2017 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Z dopiskiem Rekrutacja