Aktualności

Pałac ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty ds. jakości obsługi widza i informacji

Autor: Agnieszka Czarnik

 

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI OBSŁUGI WIDZA I INFORMACJI

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Bezpośrednia obsługa klienta w punkcie informacyjnym;
 • udzielanie rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat działalności PKZ, organizowanych wydarzeń repertuarowych, zajęć edukacyjnych i innych;
 • obsługa systemu rezerwacji biletów;
 • systematyczne pozyskiwanie informacji o działalności instytucji i wydarzeniach organizowanych w PKZ - współpraca z innymi działami;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w PKZ (obsługa bileterska, wydarzenia plenerowe);
 • dbałość o aktualność informacji zamieszczonych na nośnikach wewnątrz budynku, wokół niego oraz na stronie internetowej;
 • redakcja strony internetowej;
 • dbałość o wizerunek instytucji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

    • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe na kierunkach humanistycznych;

    • wysoka kultura osobista;

    • umiejętność redagowania krótkich tekstów informacyjnych;

    • umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie;

    • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

    • gotowość do pracy w weekendy oraz w systemie zmianowym (7:30-15:30 / 13:00-21:00);

    • opanowanie oraz umiejętność reagowania na zaskakujące i nieprzewidziane sytuacje;

    • umiejętność obsługi komputera;

    • efektywna organizacja pracy własnej;

    • umiejętność pracy w zespole;

    • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, komunikatywność;

    • samodzielność, aktywność w działaniu;

    • punktualność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • kreatywność i chęć angażowania się w rozmaite projekty o charakterze artystycznym;
 • inne umiejętności, których wykorzystanie w pracy na rzecz instytucji kultury, przyczyni się do jej rozwoju.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę – pierwsza umowa zawierana zawsze na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, kolejna może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony
 • wynagrodzenie składa się z następujących elementów: 

  miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 4 600,00zł 4 800,00 brutto
  dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy- od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
  uznaniowej nagrody rocznej
  nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV
 • wykonanie zadania w postaci pisemnej wypowiedzi do 2000 znaków ze spacjami będącej opisem działalności Pałacu Kultury Zagłębia;  tekst powinien bazować na informacjach, dostępnych na naszej stronie internetowej www.palac.art.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. informacji

Data i podpis …………………………………………

 

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres:

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

lub elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.czarnik@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA – PUNKT INFORMACYJNY) w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. informacji w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 29.05.2024.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.