Pałac

Nabór na stanowisko - Koordynator działalności klubów osiedlowych

Autor: Małgorzata Fert

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

do ogłoszenia z dnia 15 lutego 2016 r., o naborze kandydatów na stanowisko - Koordynator działalności klubów osiedlowych.

 • Zmienia się termin składania dokumentów aplikacyjnych określony w ogłoszeniu o naborze: do dnia 9 marca 2016 roku.
   
 • Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Pałac Kultury Zagłębia ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator działalności klubów osiedlowych

Zakres obowiązków:

 • organizacja i koordynacja zajęć edukacyjnych i amatorskich form ruchu artystycznego,
 • koordynacja pracy merytorycznej instruktorów,
 • organizacja działalności kulturalnej w klubach,
 • zarządzanie administracyjne klubami,
 • sporządzanie planów, sprawozdań i innych materiałów informacyjnych z działalności klubów,
 • współpraca z organizacjami działającymi w środowiskach lokalnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu kultury, animacji społeczno-kulturalnej,
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie, odporność na stres,
 • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w PKZ, premię regulaminową i uznaniową,
 • pakiet socjalny,
 • samodzielną pracę umożliwiającą realizację własnych pomysłów i rozwiązań.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikacje należy przesłać w terminie do dnia 29 lutego 2016 roku na adres:

Osoby spełniające wymagania będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do pobrania: