UTW

Śląska Akademia Senior@ - szkolenie komputerowe

Data wydarzenia:
07 luty 2019 godz. 13:00 - 17:15
Pokaż wszystkie
 • 10 Październik 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 10 Październik 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 17 Październik 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 17 Październik 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 18 Październik 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 18 Październik 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 24 Październik 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 24 Październik 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 25 Październik 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 25 Październik 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 31 Październik 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 31 Październik 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 07 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 07 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 08 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 08 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 14 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 14 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 15 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 15 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 21 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 21 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 22 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 22 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 28 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 28 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 29 Listopad 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 29 Listopad 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 05 Grudzień 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 05 Grudzień 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 06 Grudzień 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 06 Grudzień 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 12 Grudzień 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 12 Grudzień 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 13 Grudzień 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 13 Grudzień 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 20 Grudzień 2018 godz. 08:00 - 12:15
 • 20 Grudzień 2018 godz. 13:00 - 17:15
 • 03 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 03 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 09 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 09 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 10 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 10 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 16 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 16 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 17 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 17 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 23 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 23 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 24 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 24 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 30 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 30 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 31 Styczeń 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 31 Styczeń 2019 godz. 13:00 - 17:15
 • 07 luty 2019 godz. 08:00 - 12:15
 • 07 luty 2019 godz. 13:00 - 17:15
w lokalizacji: Sala wykładowa, 318
Lokalizacja:
Sala wykładowa, 318
Ceny biletów: 
wstęp wolny

Śląska Akademia Senior@ to projekt mający na celu akty­wi­za­cję osób powy­żej 65. roku życia (seniorów należących do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PKZ) w obsza­rze kompe­ten­cji cyfro­wych (nie ma gór­nej gra­nicy wieku uczest­nika).

Poprzez BEZPŁATNE dzia­ła­nia szko­le­niowe oraz ani­ma­cyjne uczestnicy projektu:

 • nabędą praktyczne umiejętności obsługi Inter­netu, kom­pu­tera, tele­fonu, tabletu i innych urzą­dzeń IT,
 • ukształ­tują kom­pe­ten­cje pomocne w życiu codzien­nym seniora (komu­ni­ka­cja online; e-usługi, w tym zakupy i ban­ko­wość online, usługi medyczne, e-admi­ni­stra­cja i wiele innych),
 • otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu oraz tablet na własność,
 • szkolenie obejmuje 15 spotkań warsztatowych oraz 10 spotkań animacyjnych.

Spotkania: 1 x w tygodniu (4 godziny 15 minut)

 • środa, godz.   8:00-12:15        / gr. I
 • środa, godz. 13:00-17:15        / gr. II
 • czwartek, godz.   8:00-12:15   / gr. III
 • czwartek, godz. 13:00-17:15   / gr. IV

Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja na planie PKZ

Plan piętra
Sala wykładowa, 318

Legenda

IkonaWejścieIkonaKasaIkonaInformacjaIkonaSchodyIkonaWindaIkonaWinda dla niepełnosprawnychIkonaWejście dla niepełnosprawnych
IkonaWC dla kobietIkonaWC dla mężczyznIkonaWC ogólneIkonaWC dla niepełnosprawnychIkonaGarderobaIkonaSzatnia