Placówki

Rozśpiewana Dąbrowa

Data wydarzenia:
11 Maj 2017 godz. 13:30
Lokalizacja:
Dom Kultury Ząbkowice

PKZ Dom Kultury Ząbkowice zaprasza przedszkolaki i uczniów dąbrowskich placówek oświatowych do uczestnictwa w II Dąbrowskiej Rewii Talentów  – "Oko Kultury 2017", w ramach której przeprowadzone zostaną następujące konkursy:

Uczestników zgłaszają placówki oświatowe poprzez dostarczenie lub przesłanie kart zgłoszeniowych pocztą lub elektronicznie do dnia 21.04.2017 r.:

adres: PKZ Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza
e-mail: gabriela.ormianin@palac.art.pl

Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą uwzględniane.

Do pobrania:

Lokalizacja na mapie