Galeria

Festiwal Oblicza - warsztaty graficzne Ex libris

Data wydarzenia:
22 Październik 2022 godz. 14:00 - 17:00
Lokalizacja:
Pracownia plastyczna
Ceny biletów: 
Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek

Ex libris to tytuł warsztatów graficznych, które odbędą się w ramach Festiwalu Oblicza w Pracowni Plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia -
22 października od 14:00 do 17:00.

Na warsztatach uczestnicy wykonają autorski ex libris w technice graficznej – linorycie. Opowiemy o historii znaku własnościowego książki oraz wymienimy elementy, jakie powinien zawierać, zwrócimy uwagę na nierozerwalny związek ex libris i grafiki warsztatowej. Zaprezentujemy również przykłady historycznych i współczesnych ex libris.

Każdy z uczestników przygotuje manualnie swój projekt, który pod okiem instruktorów przeniesie na matrycę graficzną. Będziemy wykorzystywać profesjonalne dłuta, wałki i farby graficzne, a przy użyciu prasy walcowej wykonamy cały nakład autorskich odbitek. Wykonane na warsztatach prace autorzy zabierają ze sobą.

Ex libris – to znak własnościowy wskazujący właściciela książki (słowo ex libris oznacza dosłownie „z księgozbioru”). Typowy ex libris przyjmuje formę małej zadrukowanej karteczki przyklejonej do wewnętrznej strony okładki (wyklejki) i zawiera motyw ozdobny oraz imię i nazwisko właściciela księgozbioru. Ex libris podnosi walory artystyczne książki, świadcząc o bibliofilskim stosunku do niej. Projektowaniem tych wyjątkowych znaków zajmowało się wielu znanych grafików, rytowników i typografów. Do dziś na świecie organizowane są konkursy i przeglądy ex libris.

REGULAMIN WARSZTATÓW

Lokalizacja na planie PKZ

Plan piętra
Pracownia plastyczna

Legenda

IkonaWejścieIkonaKasaIkonaInformacjaIkonaSchodyIkonaWindaIkonaWinda dla niepełnosprawnychIkonaWejście dla niepełnosprawnych
IkonaWC dla kobietIkonaWC dla mężczyznIkonaWC ogólneIkonaWC dla niepełnosprawnychIkonaGarderobaIkonaSzatnia