Emisja głosu; 9-13 lat

Emisja głosu; 9-13 lat

Data wydarzenia:
15 Czerwiec 2020 godz. 10:35
Pokaż wszystkie
  • 17 luty 2020 godz. 10:35
  • 24 luty 2020 godz. 10:35
  • 02 Marzec 2020 godz. 10:35
  • 09 Marzec 2020 godz. 10:35
  • 16 Marzec 2020 godz. 10:35
  • 04 Maj 2020 godz. 10:35
  • 01 Czerwiec 2020 godz. 10:35
  • 08 Czerwiec 2020 godz. 10:35
  • 15 Czerwiec 2020 godz. 10:35
w lokalizacji: Świetlica w Antoniowie
Lokalizacja:
Świetlica w Antoniowie
Ceny biletów: 
Karnet semestralny - 30 zł

Zajęcia wokalne z zakresu dykcji, emisji głosu i warsztatu estradowego (indywidualne i grupowe). Zajęcia rozpoczynają się przygotowaną rozśpiewką w celu wcześniejszego zetknięcia się z problematyką, jaka będzie w danym utworze. Rozśpiewka ma za zadanie rozszerzyć skalę głosu, poprawić barwę, emisję oraz dykcję. Utwory dobierane są do możliwości śpiewających i na nich ćwiczona jest postawa sceniczna.

Spotkania: poniedziałek, godz. 16:00-17:00 (60 minut)

Wiek uczestników: 9-13 lat
Instruktor: Ewa Lewicka

*Opłata semestralna pokrywa koszt udziału uczestnika za wszystkie zajęcia, z których korzysta w świetlicy, bez względu na ich ilość i rodzaj. Z opłaty semestralnej wyłączone są zajęcia nauki gry na instrumencie - opłatę za te zajęcia należy uiścić dodatkowo.

Lokalizacja na mapie