Repertuar

Dzień Dobry Pinky Mouse - widowisko muzyczne

Data wydarzenia:
03 Czerwiec 2023 godz. 17:00
Lokalizacja:
Sala teatralna PKZ
Ceny biletów: 
50 zł (dzieci)
70 zł (dorośli)

 

PROMOCJA! Teraz zakupisz bilety na niniejsze wydarzenie ze zniżką 40% w Kasie Pałacu Kultury Zagłębia lub przez system sprzedaży biletów z kodem: MYSZKAPKZ

3 czerwca o 17:00 zapraszamy na muzyczne widowisko dla całej rodziny! Dzień Dobry Pinky Mouse z okazji Dnia Dziecka na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w wykonaniu aktorów Teatru Chorea z Łodzi w ramach pałacowego cyklu Duża Scena Mały Widz!

Przed Wami jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, najpiękniejsza, najcudowniejsza, najmilsza i najbardziej niesamowita... Różowa Mysz! Dlaczego różowa? Bo różowy, jej zdaniem, jest najpiękniejszy. Możecie na nią mówić Pinky Mouse!

Pinky Mouse ma wielu przyjaciół, śpiewa piosenki Nataszy Zylskiej, lubi liczyć dziury w serze, a jak się zezłości, to wszystko wyrzuca przez okno. Pinky Mouse Band to nowa formacja muzyczna, grająca bardzo skoczną, żywiołową muzykę dla Małych i Nieco Większych Poszukiwaczy Niezapomnianych Wrażeń. Na wydarzenie składa się kilkanaście piosenek inspirowanych swingiem, jazzem, polską piosenką rozrywkową z lat 50-tych i tradycją ludową. To solidna porcja nowych dźwięków, które swoją intensywność zawdzięczają rozbudowanym instrumentarium i elektronicznym brzmieniom. Dobrą zabawę w towarzystwie szalonych myszek, wzbogacają również wystrzałowe kostiumy, bajeczna scenografia oraz niespodziewane zwroty akcji.

Zaplanowaliśmy masę dodatkowych atrakcji! Przed spektaklem ustawiona zostanie ścianka do zdjęć, przy której profesjonalny fotograf zrobi zdjęcie Twoim pociechom, a Artyści z PKZ ucharakteryzują ich małe buzie!

Wszystko to w cenie biletu na spektakl!

Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Ola Shaya, Jo­an­na Fi­lar­ska
Sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka
Ko­stiu­my: Anna Racz­kow­ska
Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski
Re­ży­se­ria dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski
Mu­zy­ka: Ola Shaya, Pin­ky Mo­use Band, mu­zy­ka lu­do­wa, He­inz Gietz
Tek­sty: Ola Shaya, Zbi­gniew Szta­ba, Pin­ky Mo­use Band, Aya Sed­dik
Pla­kat, gra­fi­ka: Fi­lip Ap­pel
Ilu­stra­cje wy­ko­rzy­sta­ne w kon­cer­cie: Ola Cie­ślak

Pin­ky Mo­use Band wy­stę­pu­je w skła­dzie:
Pin­ky Mo­use - Anna Ma­szew­ska
Chór Du­żych My­szek - Jo­an­na Chmie­lec­ka, Eli­na To­ne­va, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Chór Ma­łych My­szek pod prze­wod­nic­twem Jo­an­ny Fi­lar­skiej - Wie­siek Ca­ban, Zo­sia Ca­ban, Ha­nia Da­łek, Staś Gi­nal­ski, Ma­tyl­da Gór­ka, Lena Gru­żew­ska, Oli­wia Gru­żew­ska, Oli­wia Kuba, Mar­ta Kuba, Igna­cy Przedec­ki, Ma­ria Świa­to­pełk-Mir­ska, Son­ja Shaya
Mysz­ki gra­ją­ce na in­stru­men­tach:
Klar­net, flet po­przecz­ny - To­masz Ro­do­wicz
Trąb­ka, in­stru­men­ty elek­tro, uku­le­le - Ma­ciej Ma­cia­szek
In­stru­men­ty per­ku­syj­ne - An­drzej Pejo Siecz­kow­ski
Kon­tra­bas - Ka­mil Guź­ni­czak
Pia­no - Jo­an­na Fi­lar­ska

WYDARZENIE W RAMACH DNIA DZIECKA Z PKZ!

 

Lokalizacja na planie PKZ

Plan piętra
Sala teatralna PKZ

Legenda

IkonaWejścieIkonaKasaIkonaInformacjaIkonaSchodyIkonaWindaIkonaWinda dla niepełnosprawnychIkonaWejście dla niepełnosprawnych
IkonaWC dla kobietIkonaWC dla mężczyznIkonaWC ogólneIkonaWC dla niepełnosprawnychIkonaGarderobaIkonaSzatnia