Oferta dla szkół

Pałac Kultury Zagłębia to miejsce kultury i sztuki. Chcemy, by młodzi ludzie dobrze czuli się w roli odbiorcy, aktywnie i świadomie przyglądali się wydarzeniom artystycznym, potrafili odczytywać oraz analizować sztukę.

Tajniki muzyki, Ogarnij teatr!, Dobra!Sztuka oraz KinoSzkoła to programy edukacyjne skierowane do szkolnych grup zorganizowanych. To wyjątkowe działania, które kształcą przez sztukę, uczą pracy w grupie, pomagają rozwijać kompetencje społeczne i osobowość. Pieszo przez Kulturę to natomiast oferta zwiedzania Pałacu Kultury Zagłębia. Oprowadzanie łączy wątki historyczne z ciekawostkami i odsłania obecne oblicze instytucji kultury. Nasi goście dowiedzą się podczas spotkania również o tym, jak zachować się podczas koncertu, wystawy lub seansu filmowego.

Razem możemy poprowadzić współczesnych młodych odbiorców przez świat artystycznego wyrazu. Będziemy uczyć się przez zabawę i poznawać sekrety pracy artystów. Każdy program to inna opowieść o sztuce. Z nami każdy stanie się świadomym widzem, pewnie stąpającym po świecie kultury.

KATALOG PROJEKTU KULTURA. PODAJ DALEJ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła - XII edycja 2022/2023

Jest to projekt edukacyjny złożony z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, skierowany do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Na cykl prowadzonych zajęć składają się zarówno projekcje filmowe z prelekcją, warsztaty medialne, społeczne jak i gry oraz zabawy dla przedszkolaków. Celem realizacji programu jest wzrost wrażliwości społecznej i kompetencji medialnych uczestników.

Scenariusze prowadzonych zajęć są zgodne z podstawą programową takich przedmiotów jak:

  • język polski,
  • wiedza o kulturze,
  • wiedza społeczeństwie,
  • etyka,
  • wychowanie do życia w rodzinie.

Zawartość merytoryczna programu jest sprawdzona przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej oraz Radę Programową, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy. Program posiada certyfikat Filmoteki Narodowej. W 2013 roku otrzymał nagrodę PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza.

Program realizowany jest w cyklu trwającym cały rok szkolny i zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok, przy czym na zajęcia październikowe należy zgłosić grupę do 16 września. 

Cennik:

  • pojedyncze spotkanie: 14 zł
  • karnet 5 spotkań: 60 zł
  • karnet 9 spotkań: 90 zł

Do pobrania:

Dodatkowe informacje, terminy spotkań, zapisy, kontakt:
Kamila Szwarc
668 450 642
kamila.szwarc@palac.art.pl
FAX 32 733 87 87

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pieszo przez Kulturę

Pałac Kultury Zagłębia to architektoniczna perełka w centrum Dąbrowy Górniczej. Budynek zaprojektował architekt Zbigniew Rzepecki, a oficjalne otwarcie nastąpiło 11 stycznia 1958. Nasz dąbrowski pałac to mniejszy brat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i – co może zaskakiwać – został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków wcześniej niż PKiN.

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
czas trwania zajęć: 90 min 
koszt uczestnictwa: 5 zł / osobę 

Zwiedzanie Pałacu Kultury Zagłębia to doskonała okazja na poznanie okazałego zabytku w samym sercu miasta. Zajrzymy do reprezentacyjnych sal i zobaczymy miejsca niedostępne dla publiczności. Opowiemy o licznych ciekawostkach związanych z PKZ,
a uczestnicy będą mogli wykazać się spostrzegawczością. Dowiemy się także, jakie zasady obowiązują w instytucjach kultury. Wielowątkowe
oprowadzanie sprawi, że nikt nie będzie się nudził! 

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz
tel. 32 733 88 07; 663 660 564
weronika.kolbiarz@palac.art.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajniki muzyki

To program edukacji muzycznej dla dzieci, który jest doskonałym uzupełnieniem i rozszerzeniem szkolnej edukacji. Rozbudza zainteresowania, wrażliwość i potrzebę kontaktu z muzyką. Tematyka oraz forma realizowanych zajęć przygotowują młodych odbiorców do udziału w wydarzeniach artystycznych. W trakcie kameralnych koncertów umuzykalniających uczestnicy poznają słynnych kompozytorów oraz liczne instrumenty muzyczne, a wykonawcy angażują dzieci do zabaw z dźwiękiem w roli głównej. Każdy miesiąc to inny muzyczny temat. Spotkania są prowadzone i przygotowywane przez pedagogów i muzyków Filharmonii Śląskiej.

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych 
czas trwania zajęć: 45 min 
koszt uczestnictwa: 9 zł / osobę

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz
tel. 32 733 88 07; 663 660 564
weronika.kolbiarz@palac.art.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogarnij teatr!

To wyjątkowy program edukacji teatralnej kształtujący młodych i świadomych widzów, którzy poza wiedzą, jak zachować się w teatrze, mają umiejętność czytania teatru jako sztuki. Warsztaty pobudzają kreatywność, otwierają na relacje oraz odkrywają świat teatru zza kulis. Dzieci i młodzież mają naturalną potrzebę wyrażania siebie, a zajęcia teatralne pozwalają na różnorodne formy ekspresji.

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (IV–VIII) i ponadpodstawowych 
czas trwania zajęć: 90 min (z przerwą) 
koszt uczestnictwa: 10 zł / osobę

Program jest opracowany przez pedagogów współpracujących z Fundacją Szafa Gra oraz Teatrem Zagłębia. Agnieszka Bałaga-Okońska oraz Michał Bałaga są aktorami, którzy od lat z wielkim zaangażowaniem prowadzą warsztaty i projekty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie tylko wprowadzają uczestników w świat spektakli, ale także pomagają im otworzyć się na spontaniczne i kreatywne działania.

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz
tel. 32 733 88 07; 663 660 564
weronika.kolbiarz@palac.art.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobra!Sztuka

To nowy program Pałacu Kultury Zagłębia, opracowany przez Galerię Sztuki, ukierunkowany na edukację artystyczną dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o sztukach plastycznych i pracy artysty. Program zajęć łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne, porusza podstawowe zagadnienia dotyczące treści, formy i środków artystycznych dzieła sztuki. Przygotowuje do świadomego korzystania z dorobku kultury, wprowadza w zagadnienia wiążące się z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej. Uczy szacunku dla narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego.

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (IV–VI) i ponadpodstawowych 
czas trwania zajęć: 60–120 min 
koszt uczestnictwa: 12 zł / osobę

Zajęcia prowadzone w Galerii Sztuki są idealną okazją do bezpośredniego kontaktu ze sztuką oraz stwarzają możliwość omawiania interesujących zagadnień i problemów na konkretnych przykładach – aktualnie prezentowanych pracach w Galerii Sztuki. Dzieła sztuki w niezwykły sposób opowiadają o świecie, komentują ważne wydarzenia, są uniwersalnym zapisem emocji. Warsztaty łączące teorię i praktykę twórczą pozwalają w najszerszy sposób zrozumieć ten unikalny język. Rolą spotkań w Galerii Sztuki jest także rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności formułowania samodzielnych sądów, opinii i ocen, w oparciu o własne kryteria artystyczne.

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz
tel. 32 733 88 07; 663 660 564
weronika.kolbiarz@palac.art.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA