Oferta dla szkół

 

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła - XII edycja 2022/2023

Jest to projekt edukacyjny złożony z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, skierowny do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Na cykl prowadzonych zajęć składają się zarówno projekcje filmowe z prelekcją, warsztaty medialne, społeczne jak i gry oraz zabawy dla przedszkolaków. Celem realizacji programu jest wzrost wrażliwości społecznej i kompetencji medialnych uczestników.

Scenariusze prowadzonych zajęć są zgodne z podstawą programową takich przedmiotów jak:

  • język polski,
  • wiedza o kulturze,
  • wiedza społeczeństwie,
  • etyka,
  • wychowanie do życia w rodzinie.

Zawartość merytoryczna programu jest sprawdzona przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej oraz Radę Programową, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy. Program posiada certyfikat Filmoteki Narodowej. W 2013 roku otrzymał nagrodę PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza.

Program realizowany jest w cyklu trwającym cały rok szkolny i zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok, przy czym na zajęcia październikowe należy zgłosić grupę do 16 września. 

Cennik:

  • pojedyncze spotkanie: 14 zł
  • karnet 5 spotkań: 60 zł
  • karnet 9 spotkań: 90 zł

Do pobrania:

Dodatkowe informacje, terminy spotkań, zapisy, kontakt:
Kamila Szwarc, tel. 668 450 642, e-mail: kamila.szwarc@palac.art.pl
FAX 32 733 87 87

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pieszo przez Kulturę 
Pałac Kultury Zagłębia to architektoniczna perełka w centrum Dąbrowy Górniczej. Budynek zaprojektował architekt Zbigniew Rzepecki, a oficjalne otwarcie nastąpiło 11 stycznia 1958. Nasz dąbrowski pałac to mniejszy brat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i – co może zaskakiwać – został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków wcześniej niż PKiN. 
 

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
czas trwania zajęć: 90 min 
koszt uczestnictwa: 5 zł / osobę 

Zwiedzanie Pałacu Kultury Zagłębia to doskonała okazja na poznanie okazałego zabytku w samym sercu miasta. Zajrzymy do reprezentacyjnych sal i zobaczymy miejsca niedostępne dla publiczności. Opowiemy o licznych ciekawostkach związanych z PKZ,
a uczestnicy będą mogli wykazać się spostrzegawczością. Dowiemy się także, jakie zasady obowiązują w instytucjach kultury. Wielowątkowe
oprowadzanie sprawi, że nikt nie będzie się nudził! 

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz, tel. 32 733 88 07, 663 660 564 e-mail: weronika.kolbiarz@palac.art.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tajniki muzyki"
To program edukacji muzycznej dla dzieci, który jest doskonałym uzupełnieniem 
i rozszerzeniem szkolnej edukacji. Rozbudza zainteresowania, wrażliwość i potrzebę kontaktu z muzyką. Tematyka oraz forma realizowanych zajęć przygotowują młodych odbiorców do udziału w wydarzeniach artystycznych. W trakcie kameralnych koncertów umuzykalniających uczestnicy poznają słynnych kompozytorów oraz liczne instrumenty muzyczne, a wykonawcy angażują dzieci do zabaw z dźwiękiem w roli głównej. Każdy miesiąc to inny muzyczny temat. Spotkania są prowadzone 
i przygotowywane przez pedagogów i muzyków Filharmonii Śląskiej.
 

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych 
czas trwania zajęć: 45 min 
koszt uczestnictwa: 9 zł / osobę

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz, tel. 32 733 88 07, 663 660 564 e-mail: weronika.kolbiarz@palac.art.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ogarnij teatr!"
To wyjątkowy program edukacji teatralnej kształtujący młodych i świadomych widzów, którzy poza wiedzą, jak zachować się w teatrze, mają umiejętność czytania teatru jako sztuki. Warsztaty pobudzają kreatywność, otwierają na relacje oraz odkrywają świat teatru zza kulis. Dzieci i młodzież mają naturalną potrzebę wyrażania siebie, a zajęcia teatralne pozwalają na różnorodne formy ekspresji.
 

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (IV–VIII) i ponadpodstawowych 
czas trwania zajęć: 90 min (z przerwą) 
koszt uczestnictwa: 10 zł / osobę

Program jest opracowany przez pedagogów współpracujących z Fundacją Szafa Gra oraz Teatrem Zagłębia. Agnieszka Bałaga-Okońska oraz Michał Bałaga są aktorami, którzy od lat z wielkim zaangażowaniem prowadzą warsztaty i projekty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie tylko wprowadzają uczestników w świat spektakli, ale także pomagają im otworzyć się na spontaniczne i kreatywne działania.

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz, tel. 32 733 88 07, 663 660 564 e-mail: weronika.kolbiarz@palac.art.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dobra!Sztuka”
To nowy program Pałacu Kultury Zagłębia, opracowany przez Galerię Sztuki, ukierunkowany na edukację artystyczną dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o sztukach plastycznych i pracy artysty. Program zajęć łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne, porusza podstawowe zagadnienia dotyczące treści, formy i środków artystycznych dzieła sztuki. Przygotowuje do świadomego korzystania z dorobku kultury, wprowadza w zagadnienia wiążące się z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej. Uczy szacunku dla narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego. 
 

uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (IV–VI) i ponadpodstawowych 
czas trwania zajęć: 60–120 min 
koszt uczestnictwa: 12 zł / osobę

Zajęcia prowadzone w Galerii Sztuki są idealną okazją do bezpośredniego kontaktu ze sztuką oraz stwarzają możliwość omawiania interesujących zagadnień i problemów na konkretnych przykładach – aktualnie prezentowanych pracach w Galerii Sztuki. Dzieła sztuki w niezwykły sposób opowiadają o świecie, komentują ważne wydarzenia, są uniwersalnym zapisem emocji. Warsztaty łączące teorię i praktykę twórczą pozwalają w najszerszy sposób zrozumieć ten unikalny język. Rolą spotkań w Galerii Sztuki jest także rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności formułowania samodzielnych sądów, opinii i ocen, w oparciu o własne kryteria artystyczne.

Dodatkowe informacje, kontakt:
Weronika Kolbiarz, tel. 32 733 88 07, 663 660 564 e-mail: weronika.kolbiarz@palac.art.pl