Świetlice środowiskowe

Ewa Dziura

koordynator ds. działalności Świetlic Środowiskowych

Świetlica Środowiskowa
w Tucznawie

ul. Ks. Stanisława 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Rudach

ul. Rudy 13a, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Okradzionowie

ul. Białej Przemszy 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Łośniu

ul. Pocztowa 3, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Łęce

ul. Przelotowa 185a, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Kuźniczce Nowej

ul. Kuźniczka Nowa nr 48, 42-523 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Błędowie

ul. Żołnierska 180 (budynek OSP), 42-525 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Antoniowie

ul. Spacerowa 4, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Świetlica Środowiskowa
w Strzemieszycach Małych

ul. Główna 61, 42-530 Dąbrowa Górnicza