Pałac Kultury Seniora

Zmiana godzin wykładów UTW

Autor: Małgorzata Fert

Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku informujemy, że nastąpiły zmiany w godzinach wykładów, w terminach:

  • 26.03 - z godz. 17:00 na godz. 11:00
  • 18.04 - z godz. 11:00 na godz. 17:00
  • 15.05 - z godz. 11:00 na godz. 9:00
  • 23.05 - z godz. 11:00 na godz. 17:00

Jednocześnie przypominamy, że od 20 lutego rozpoczną się zajęcia muzyczne, które poprowadzi Barbara Grzybek.