Zespół wokalny White Shadows"

Zespół wokalny White Shadows"

Autor: Grzegorz Drygała
Zespół wokalny „White
Shadows"
istnieje w PKZ od 15 lat. Skład zespołu w tym czasie  oczywiście ulegał zmianom. Jest to aktywnie
działająca młodzież, często koncertująca na imprezach plenerowych zarówno
miejskich jak i organizowanych przez inne instytucje. Prócz utworów
zespołowych, każdy z uczestników zespołu wykonuje partie solowe. Najlepsi
uczestnicy zajęć mają możliwość występu na imprezach organizowanych nie tylko
przez Pałac Kultury Zagłębia.