Edukacja artystyczna

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Autor: Grzegorz Drygała

Nauka gry na gitarze  28 września 2011 od 14:00 – 18:00 spotkanie
indywidualne zapisanych osób z instruktorem w celu zaplanowania
harmonogramu  zajęć (ul. Wojska Polskiego 52).