Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia informuje, że postępowanie rozeznania rynku na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej zostaje unieważnione.

Pałac Kultury Zagłębia informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji na rok 2017 do dnia 16.12.2016 r. godz. 14.00.

W załączeniu z aktualizowana tabela .
 

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na:

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji na rok 2017.

Termin składania ofert upływa z dniem 13.12.2016 r. o godzinie 14.00.
 

Zamawiający:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

41-300 Dąbrowa Górnicza

Plac Wolności 1
 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

  • uczestników imprez, wykonawców, pracowników i współpracowników PKZ  podczas imprez organizowanych w placówkach PKZ i w plenerze,
  • widzów, organizatorów, wykonawców, pracowników i współpracowników PKZ podczas imprez realizowanych w placówkach PKZ na zasadach wynajmu,
  • uczestników zajęć, pracowników i współpracowników PKZ, podczas wyjazdów, koncertów realizowanych poza placówkami PKZ.
     

Okres ubezpieczenia: 

od 01.01.2017 do 31.12.2017

Zakres ubezpieczenia majątkowego przedstawia Załącznik. Dodatkowe pytania można kierować na adres podany poniżej.
 

Sposób i termin składania ofert:

Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy doręczyć do sekretariatu PKZ lub przesłać na adres email: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 13.12.2016 r. godz. 14.00 – decyduje termin wpływu.
 

Informacje dodatkowe:

Zgodnie ze statutem działalność Pałacu Kultury Zagłębia obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, spektakli, koncertów i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych oraz festynów rodzinnych, kina plenerowego, koncertów plenerowych.

Ponadto w zakresie obowiązków znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność z zakresu kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie Pałacu Kultury Zagłębia.

Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD: 9004Z 
 

Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

 

Do pobrania: