Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Autor: Karolina Pazera

 

Zamawiający:  PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
a) adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza , Plac Wolności 1
b) adres poczty elektronicznej : sekretariat@palac.art.pl
c) adres strony internetowej : www. palac.art.pl
d)  tel.  32 733 88 00 faks  32 733 87 87

 

Postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych  pod nazwą „Kompleksowe  ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2023”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez :  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.