Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe - meble

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:
 

Zadanie 1.  dostawę 12 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych,
                   2 sztuki stołu-ławy 60x60

Zadanie 2.  dostawę 60 sztuk krzeseł typu orte

Zadanie 3.  dostawę 3 sztuk sof

Zadanie 4.  dostawę 1 sztuki ekranu projekcyjnego

Zadanie 5.  dostawę ekspozytora obrazów
 

Termin realizacji dot. zadania 1-5: 14 dni od daty podpisania umowy

Okres gwarancji dot. zadania 1-5: nie krótszy niż 24 miesiące

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Małgorzata Fert   

Miejsce składania ofert dot. zadania 1-5: oferty prosimy kierować na adres: malgorzata.fert@palac.art.pl

Termin składania dot. zadania 1-5 ofert upływa w dniu: 19.08.2015 r.

Szczegóły Techniczne dot. zadania 1-5: znajdują się w Załączniku

 

Uwaga!

Podane wymiary mebli mają charakter orientacyjny (przybliżony).

Do ofert prosimy dołączyć atest wytrzymałości na meble zgodnie z polskimi normami.

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do pobrania:
Szczegóły techniczne dotyczące zadania 1-5
Formularz ofertowy