Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu nagłośnieniowego

Autor: Jakub Kozieł

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego.

klauzula informacyjna

Sprzęt nagłośnienowy

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ