Edukacja artystyczna

ZAJĘCIA WOKALNE

Autor: Grzegorz Drygała
Zajęcia
skierowane są do młodzieży, która chce bardziej świadomie pracować nad
materiałem  muzycznym. Warsztaty obejmują
wokal indywidualny oraz śpiew w zespołach wokalnych.  

Kształtowanie techniki
wokalnej realizowane jest m.in. przez:
·       
emisję głosu
·       
pracę nad
oddechem i dykcją
·       
kształcenie
słuchu i pamięci muzycznej
·       
doskonalenie
poczucia rytmu
·       
pracę z
mikrofonem

Zajęcia pomagają w:
- doborze piosenek i
przygotowaniu własnego repertuaru
- interpretacji piosenki
- pokonywaniu tremy, nauce
ruchu scenicznego i obyciu estradowym

Prowadząca - Małgorzata Orzeł