Dom Kultury Ząbkowice

Z nami bezpieczniej

Autor: Magdalena Koziak

10 czerwca 2015 r., w Domu Kultury  Ząbkowice odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pod hasłem „Z nami bezpiecznej” oraz teoretyczny i praktyczny egzamin na kartę rowerową. W imprezie zorganizowanej przy współpracy z wydziałami Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wzięło udział 85 uczniów dąbrowskich szkół podstawowych (SP 21,25,31,35).

Wszyscy uczestnicy otrzymali kodeksy rowerzystów oraz odblaski.

Życzymy im szerokiej i bezpiecznej drogi.