Aktualności

XXXIII BARBÓRKOWE SPOTKANIA TEATRALNE

Autor: Administrator

dzień: 13 grudnia  - środa
godzina 1100

miejsce: Sala Teatralna PKZ
bilety w cenie: 5 zł

„Mistrz i Małgorzata”
- Michał Bułhakow

Szanowni Państwo!
Tak jak trudno jest wymienić niezliczone plebiscyty i
ankiety, które powieść Michała Bułhakowa o Mistrzu i Małgorzacie uznają za
najwybitniejsze  i najsłynniejsze dzieło
literatury XX wieku, tak samo trudno jest zdać sobie sprawę z ogromu
odpowiedzialności twórczej, jaką niesie za sobą proces teatralnej adaptacji tej
książki. A jest to książka niezwykła, nie tylko pod względem artystycznym.
Bułhakow tworzył ją z przerwami przez dwanaście lat od 1928 do roku swojej
śmierci, zaś pierwsza jej pełna wersja ukazała się w 1969 roku w Niemczech
Zachodnich. W 1929 roku Bułhakow pisał do Maksyma Gorkiego „Nie mogę nic pisać.
Wszystko zakazane, jestem zrujnowany, zaszczuty i absolutnie samotny. Po co
zatrzymywać pisarza w kraju, w którym jego utwory nie mogą zaistnieć?”(…).
„Mistrz i Małgorzata”, to teatralny fresk o rzuconym na zmagania z siłami dobra
i zła człowieka. Nie są one ukazane w sposób jednoznaczny. Szatan ze swoją
ponadczasową mądrością, ale z ludzkimi odruchami. Piłat ze swoimi
wątpliwościami i rozpaczliwymi próbami odkupienia tego jedynego czynu, którego
konsekwencje nękają go przez wieczność, Jeszua Ha-Nocri, ze swoim niezwykłymi
poglądami i zdolnościami, ale zupełnie nieboskim przerażeniem przed nadchodzącą
śmiercią (…).
Fragment z programu spektaklu „Mistrz i Małgorzata”
Katolickiego Teatru Edukacyjnego w Krakowie.