Dom Kultury Ząbkowice

KONKURS PIOSENKI W DK ZĄBKOWICE

Autor: Krzysztof Korzeniecki

PKZ DOM KULTURY W ZĄBKOWICACH serdecznie zaprasza do udziału
w KONKURSIE PIOSENKI „TAMTYCH  PRZEBOJÓW – SZANSA NIEZWYKŁA”

Konkurs odbędzie się 20 listopada 2014 od godziny 14.00

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela organizator pod  numerem:
tel. 32 7338791 lub 32 7338790

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kartą zgłoszenia.

Do pobrania:
pdf karta_uczestnika 126.25 Kb
pdf regulamin_konkursu 155.19 Kb

Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizator:
Pałac Kultury Zagłębia – Dom Kultury  Ząbkowice
42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 2
tel. 32 7338790 lub 32 7338791
mail: gabriela.ormianin@palac.art.pl

II. Cele:
- przypomnienie przebojów z lat 60 i 70 XX w. oraz ich walorów artystycznych,
- propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży,
- wspieranie najzdolniejszej wokalnie młodzieży oraz umożliwienie jej prezentacji
  umiejętności wokalnych,
- rozwijanie talentów estradowych,
- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych młodzieży oraz ich opiekunów,
- promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

III. Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież  ze szkół gimnazjalnych oraz ponad -gimnazjalnych.
Uczestnicy będą oceniani  w następujących kategoriach:
-soliści (gimnazja),
-soliści ( szkoły ponadgimnazjalne),
-zespoły wokalno-instrumentalne.

IV. Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przesyłają zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 14 listopada 2014r.
na adres:
PKZ – Dom Kultury Ząbkowice
42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Chemiczna 2
lub drogą elektroniczną: gabriela.ormianin@palac.art.pl
Karta zgłoszenia i regulamin są dostępne na stronie:  www.palac.art.pl
Każdy solista lub zespół przygotowuje 1 wybraną piosenkę w języku polskim, przebój z lat 60 i 70 XX w.
- piosenka powinna być wykonana przez solistę/tkę z akompaniamentem ( podkład na płycie CD lub w formacie MP3) lub z towarzyszeniem 1 osoby,
- czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut,
- podczas przesłuchań Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD (dopuszcza się półplaybacki) .

V. Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 od godziny 14.00.
Prosimy uczestników o przybycie ok. godz. 13.15 w celu dopełnienia formalności związanych
z występem.
Konkurs jest jednoetapowy i będzie przebiegał następująco:
- przesłuchania solistów (gimnazja),
- przesłuchania solistów (szkoły ponadgimnazjalne),
- przesłuchania zespołów wokalno-instrumentalnych.
Obrady Jury oraz ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień.

VI.  Ocena uczestników:
Jury powołane przez Organizatora dokona oceny piosenek prezentowanych przez uczestników konkursu, biorąc pod uwagę:
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika/ uczestników,
- umiejętności wokalne,
- emisję głosu, poprawność intonacyjną i rytmiczną,
- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

VII. Nagrody:
Organizator konkursu przewiduje jedną nagrodę główną w każdej kategorii i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
Jury ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.