Placówki

Wielki Zimowy Turniej Szachowy

Autor: Katarzyna Książek

Trwa Zimowy Turniej Szachowy w Unikacie! Można sie jeszcze dopisać na dwa ostatnie dni rozgrywek tj.15 stycznia g.17.30 i 16.I g.10.00.

Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisy przyjmujemy telefonicznie i osobiście do godz. 13.00 15.I.2016 w klubie Unikat. Nagrody czekają!