Dom Kultury Ząbkowice

Weź udział w II Dąbrowskiej Rewii Talentów "Oko Kultury 2017"

Autor: Małgorzata Fert

PKZ Dom Kultury Ząbkowice zaprasza przedszkolaki i uczniów dąbrowskich placówek oświatowych do uczestnictwa w II Dąbrowskiej Rewii Talentów  – "Oko Kultury 2017", w ramach której przeprowadzone zostaną następujące konkursy:

  • plastyczny – Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej,
  • muzyczny – Rozśpiewana Dąbrowa,
  • taneczny – Roztańczona Dąbrowa.

Uczestników zgłaszają placówki oświatowe poprzez dostarczenie lub przesłanie kart zgłoszeniowych pocztą lub elektronicznie do dnia 21.04.2017 r.:

Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą uwzględniane.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminach poszczególnych konkursów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminach.

Do pobrania: