Relacje

Trzy razy sto w Helikonie

Autor: Magdalena Koziak

XV prezentacja z cyklu Sto na sto zatytułowana Reden w hołdzie Sienkiewiczowi - to wyjątkowy wieczór z powtarzającą się trzykrotnie liczbą  sto.

Setna rocznica śmierci H. Sienkiewicza (15.11.1916), setna rocznica nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej i łączna liczba stu interesujących mieszkańców naszego miasta, których dotychczas przedstawiono publiczności w programie Sto na sto.

Głównymi bohaterkami XV prezentacji były przedstawicielki Klubu Seniora Reden (z siedzibą w Helikonie), które bardzo starannie przygotowały program literacko-muzyczny poświęcony pisarzowi.

Miłą niespodzianką dla publiczności była podróż sentymentalna ulicami starej Dąbrowy od dzielnicy Reden do ulicy Sienkiewicza - pod przewodnictwem Danieli Wicher. Kontynuatorem  wspomnień związanych z Dąbrową Górniczą był Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego Sztygarka, który bardzo obrazowo przedstawił fakty z historii dzielnicy Reden.

Następnym prelegentem był Leszek Wierzchowski (literat), który powrócił do wątków Sienkiewiczowskich, opowiadając ciekawie o twórczości pisarza i niezwykłych historiach z jego życia.

O piękne wspomnienia z tego magicznego wieczoru zadbał również Czesław Tustanowski, który nie tylko wspominał dorobek literacki laureata nagrody Nobla, ale w wyjątkowy sposób odczytał fragment Pana Wołodyjowskiego związany z pogrzebem pułkownika Wołodyjowskiego.

Nie bez znaczenia dla estetycznych wrażeń była muzyka filmowa z ekranizacji Sienkiewiczowskiej Trylogii (reż. Jerzy Hoffman), w wykonaniu Jerzego Kołodzieja. A na finał Hej, sokoły, które nie pozostały bez echa. Publiczność odśpiewała spontanicznie tę pieśń, która zabrzmiała wyjątkowo dynamicznie i optymistycznie.

Tekst i zdjęcia: Lidia Wolny