Placówki

Święto Złocistej Nawłoci

Autor: Magdalena Koziak

Dnia 16 października 2015r. w Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej pożegnaliśmy lato Świętem Złocistej Nawłoci". Przy dźwiękach akordeonu dzieci i dorośli przeszli ulicą Kuźniczki Nowej rzucając przy tym kwiaty nawłoci. Atrakcją był przejazd traktorem lokalnego gospodarza oraz pieczenie kiełbasek. Dzieci wykonały obraz z „darów jesieni", czyli z jarzębiny, liści drzew, nawłoci, gałęzi i innych.
Atrakcje zintegrowały dzieci ze wszystkich placówek.
Impreza potrwała aż do godziny 20:00.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Markot, Lucyna Wilk