Galeria

Spotkania edukacji twórczej "Ze Sztuką na TY"

Autor: Małgorzata Fert

Galeria sztuki i pracownia plastyczna to dwa szczególne miejsca w Pałacu Kultury Zagłębia. W bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki i warsztatem artysty można tu doświadczyć szczególnych wrażeń.

W roku kulturalnym 2017/2018 wprowadziliśmy do oferty zajęcia plastyczne poprzedzone rozmową na temat czasowej wystawy i jej zwiedzaniem, pod opieką kurator – Kamili Skowron. Każde spotkanie ma swoją kontynuację w pracowni plastycznej, gdzie młodzi adepci sztuki pracują nad przedstawionym im zagadnieniem teoretycznym. Wykonane prace konfrontują z pracami artysty prezentującego się na wystawie czasowej w Galerii sztuki PKZ. Działania artystyczne prowadzi Sylwia Nowak, opiekun pracowni.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z ostatnich zajęć przeprowadzonych w ramach wystawy pt.: "Wielorakość", prezentującej twórczość wykładowców Katedry Malarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wystawę można oglądać w Galerii sztuki PKZ do 3 listopada br.