Aktualności

Sierpień 2003

Autor: Administrator

dzień: 25 - 26 sierpień
godzina 1700

C.I.O.F.F.
XVI MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
KONCERT PRZEGLĄDOWY - WYSTĘPY ZESPOŁóW Z:
Algierii, Bułgarii, Finlandii, Hiszpanii, Indii, Korei
Pd, Łotwy, Rumunii, Węgier, Włoch, Polski