Pałac

Projekt "PARA TAŃCZY”

Autor: Małgorzata Fert

W dniach 24 - 28 czerwca 2015 r., Zespół Pieśni i Tańca PKZ Gołowianie będzie uczestnikiem projektu „Para Tańczy”, którego organizatorem jest węgierska fundacja Üllési Fonó Alapítvány, a Pałac Kultury Zagłębia partnerem. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Wyszehradzkiego.

W ramach projektu, w którym udział wezmą tancerze z Węgier, Słowacji, Czech i Polski, nasz zespół przedstawi tańce naszego regionu i dołoży wszelkich starań, aby nauczyć ich pozostałe grupy uczestniczące w wydarzeniu. Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca PKZ Gołowianie, zapoznają się również z tańcami regionalnymi pozostałych uczestników. W warsztatach odbywających się w ramach przedsięwzięcia, wygłoszona zostanie prezentacja opisująca nasz region, tło historyczne i geograficzne oraz stroje ludowe, w których wystąpią tancerze.

Na zakończenie projektu, każda z grup wystąpi ze swoim programem w Parku Dziedzictwa Narodowego w Ulles oraz na scenie plenerowej w Szeged.

Tekst - Ryszard Bernaś

 

Partner: